Bestuur Stichting BedrijfsVerzamelGebouw Dieren het Duynhuis

Graag stellen wij het bestuur aan u voor:

Voorzitter:

Sander van Bodegraven

Secretaris:

Peter Paul Geelen
verzamelgebouwdieren@gmail.com

Penningmeester:

Ap Lammers
penningmeester@hetduynhuis.nl

Vastgoedbeheer:

Jan Willem Jansen

Artikel 3.5 Statuten beloningsstructuur:

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.