Actieve gebruikers van het Duynhuis

Er zijn een aantal stichtingen en organisaties die als actieve gebruikers deel uit maken van het Duynhuis. Hieronder stellen we ze graag aan u voor.

Het Inloophuis

In de ruim 22 jaar dat het Inloophuis bestaat, heeft het inmiddels een vaste plek in de regio gekregen. De meeste inlopers zijn mensen die ergens in hun leven zijn vastgelopen, of die in onze hectische samenleving op de een of andere manier tussen wal en schip zijn geraakt. De inlopers vinden bij ons een rustpunt in de grote huiskamer van het inloophuis. Daar zijn ze welkom, daar vinden ze een luisterend oor, daar zijn mensen die om ze geven.

De Speelstoet

Vanaf 1 november 2017 is Speelstoet gevestigd in ‘het Duynhuis’ aan de Van der Duyn van Maasdamstraat 63 in Dieren.

Elke woensdagochtend van 10.00-12.00 uur bent u van harte welkom om speelgoed ‘in’ te leveren.

Speelstoet  zal maandelijks uitgiftes verzorgen vanuit ‘het Duynhuis’.
Kinderen zijn van harte welkom om gratis speelgoed uit te zoeken op vertoon van een Gelrepas of een doorverwijzing van een officiële instantie.
Voor ons jaaroverzicht & tijden verwijzen we u door naar onze website www.speelstoet.nl

Bij Speelstoet kunnen kinderen uit gezinnen die het financieel wat moeilijker hebben, 3 keer per jaar gratis speelgoed uitzoeken.
Siza, zorgorganisatie voor mensen met een beperking, is sinds de oprichting bij Speelstoet betrokken.
Cliënten van Siza beheren het inname punt wat op elke woensdagochtend open zal zijn

Stichting De Boei Dieren

Het motto van Stichting De Boei Dieren is: Kansarme jongeren een kans geven. Stichting De Boei Dieren vangt jongeren op van 18 jaar en ouder die acuut onderdak nodig hebben. We beschikken over één plek voor kortdurende opvang en drie plekken voor langduriger verblijf. Jongeren krijgen begeleiding bij het verkrijgen van vast werk en een vast inkomen, huisvesting, medische zorg en het omgaan met geld en eventueel schuldsanering. Daarnaast wordt er een sociaal/ maatschappelijk vangnet rondom de jongere gecreëerd. De Boei werkt alleen met vrijwilligers. Desondanks wordt er zeer gericht ondersteuning en begeleiding geboden om gebruikers van de noodopvang zo snel mogelijk weer op eigen benen te laten staan. De rode draad van de actieve begeleiding is de jongeren zicht te laten krijgen op de situatie waarin ze zijn terechtgekomen. We geven hen de inzichten mee waarmee ze, zoveel mogelijk zelfstandig, verder kunnen werken aan de verbetering van hun eigen situatie. Indien u meer wilt weten over de activiteiten van De Boei, zijn we graag bereid u nadere informatie te verstrekken.

Stichting Strak

Stichting Strak is een hulp organisatie voor mensen die moeten leven van een minimum inkomen in de gemeente Rheden en de gemeente Rozendaal.
Stichting Strak biedt deze mensen praktische ondersteuning, biedt (nood)hulp of verwijst door naar andere organisaties.

Doorslag I Gemeente Rheden

In 2018 is de gemeente Rheden gestart met een aantal projecten om inwoners met een uitkering te motiveren en te activeren. Het gaat vooral om het werkfit maken van mensen, zodat ze weer een dagritme te pakken hebben, meer zelfredzaam zijn en meer zelfvertrouwen hebben. Uiteindelijk is het de bedoeling dat ze weer meedoen met de samenleving. Dit kan zijn door fulltime of parttime werk of door vrijwilligerswerk.
Twee van deze projecten zijn Doorslag I en project Sociale Ruimte, die beide al enige tijd lopen. Bij Doorslag I gaat het om deelnemers (vooral mannen) die fietsen repareren. Dit gebeurt vanuit het Duynhuis in Dieren. In 2018 hebben deze projecten al voor 55 inwoners geleid tot een baan. En in 2019 zijn inmiddels 40 inwoners doorgestroomd.